Giúp bạn sớm hiển thị trên Google Search và Google Maps, gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Giúp khách hàng tìm thấy bạn trên Google 

Dịch vụ xác minh Google My Business

Khi cần tìm kiếm, mọi người trên thế giới tìm đến GOOGLE

Khách hàng liên hệ dễ dàng

Cho phép khách hàng liên hệ với bạn theo nhiều cách hơn – bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin hoặc viết bài đánh giá. Giờ đây, với nhiều cách giao dịch hơn, công việc kinh doanh của bạn có thể phát triển hơn.

Thu hút khách hàng từ Google

Bạn sẽ nhận được  rất nhiều lợi ích đặc biệt từ Google và dễ dàng kết nối với khách hàng toàn cầu trên Google Tìm kiếm, hoàn toàn Miễn Phí.

Hồ sơ giới thiệu hấp dẫn

Bạn có thể đăng ảnh và thông tin ưu đãi lên hồ sơ để cho khách hàng thấy những điểm độc đáo về doanh nghiệp của bạn, đồng thời cho họ lý do để luôn chọn bạn.

Tiếp cận hàng triệu khách hàng mới từ Google mỗi ngày

Miễn phí

  • Đăng ký địa chỉ kinh doanh lên Google.

ĐĂNG KÝ

300.000đ

500.000

  • Đăng ký địa chỉ kinh doanh lên Google.
  • Đăng ký thương hiệu kinh doanh lên Google

ĐĂNG KÝ

3.00.000đ

5.000.000

  • Đăng ký địa chỉ kinh doanh lên Google Map.
  • Đăng ký thương hiệu kinh doanh lên Google.
  • Tạo trang Google Doanh Nghiệp.
  • Viết bài giới thiệu doanh nghiệp chuẩn SEO.
  • Cài đặt phần mềm quản lý Google doanh nghiệp
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Google doanh nghiệp
  • Bàn giao tài khoản và quyền quản trị

ĐĂNG KÝ

Google sẽ giúp bạn tìm kiếm khách hàng mới  tự động

Số lượng khách hàng đã triển khai 2020

360+

Miễn phí

830+

Gói 500.000đ

310+

Gói 5.000.000đ

Khi cần tìm kiếm, mọi người đều tìm đến  GOOGLE

©2021 Allrights reserved google.wto.vn

GOOGLE.WTO.VN - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GOOGLE 

Address: 216 Nguyen Thi Minh Khai, Dis 3, HCM City

Hotline: 0832367799 - 0947491368

Email: muitenvang.net@gmail.com

Website: https://muitenvang.net

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Artboard 26

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]
ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ điện thoại bạn để xác nhận thông tin chính xác và tiến hành thực hiện.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

XÁC NHẬN

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

XÁC NHẬN

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

XÁC NHẬN